Jubileumi híradó 5. (1973.11.03.)

Jubileumi híradó 5. (1973.11.03.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 5. 1973. november 3.

Tartalom

Kukri Béla: Megújul a 900 éves város

Megyénk lakosságának cselekvő hozzájárulása szükséges

Jó ütemben halad a jubileumi park építésének előkészítése

Számítunk a város szerető szolnokiakra

Jubileumi vándorzászló

Emberek a városhatáron a városért

Kaposvári Gyula: Élet a torok kézen lévő szolnoki várban

***

Kukri Béla: Megújul a 900 éves város

A felszabadulása 29. évfordulóidnak előestéjét ma ünneplő Szolnok a megye legdinamikusabban fejlődő városa. A gyorsütemű fejlődés a városépítés, az iparosodás eredményein túlmenően a népesség számának és koröszszetéteének változásában is
tükröződik. 1974-ben a fejlődés ütemét tekintve az országos városi átlaghoz viszonyítva Szolnok növekedése rangsorban a negyedik helyre kerül.

A jubileumra való felkészülés fontos tényezőjének tekintjük a városépítéssel, a városfejlesztéssel összefüggő feladatainkat. Az a célunk, hogy 1975-ben a mainál korszerűbb a város lakosai számára még szebb, kedvesebb város alakuljon ki.

Kiemelkedően fontos feladatunk a lakásépítés ütemének meggyorsítása és tömegessé tétele. Ennek érdekében szakemberek bevonásával meghatároztuk a tömeges lakásépítésre legmegfelelőbb területeket. A lakótelepi építkezést kívánjuk általánossá tenni. A József Attila úti lakótelep befejezése után kevés szanálással járó területen, a Kisgyepen folytatjuk a lakásépítést. Az építkezésben házgyári technológiát alkalmazunk és az eddiginél korszerűbb, változatosabb városkép kialakítására törekszünk. 1973—1975-ben mintegy 3800 lakás épül a városban. Megépül a Zagyvaparti lakótelephez kapcsolódóan az Ady Endre úton három 128 lakásos épület. Már elkezdődött a József úti lakótelep első öt 64 lakásos lakóépületének az építése.

Fotó: Damjanich János Múzeum Fotótára

Itt munkáslakásépítési akciót is szervezünk az állami lakásépítés mellett. Napról napra nő a vasútállomás előterének kimagasló létesítménye, a 176 lakásos, 23 emeletes toronyház. Mellette épül a 121 lakásos ívesház. Ezt a teret — ahol a város lakosságának adományából állítjuk fel a jubileumi emlékművet — szegélyezik majd az új Mátyás király körút vonalában felépülő 4—6—8— 10 emeletes OTP és MÉSZÖV szalagházak. A teret déli oldalról tízemeletes 60—70 lakásos épületek zárják, amelyeknél a fiatalokra is gondolunk garzon-lakások létesítésével.

A lakótelepi építkezések mellett tovább folytatjuk a város belső területein (Csokonai út, Gorkij u., Thököly u.. Mikszáth u. stb.) a rekonstrukciós jellegű lakásépítéseket, helyet adva OTP, lakásépítő szövetkezeti, valamint vállalati, intézményi lakásépítési formának.

Történelmi adósságot kell pótolnunk a kereskedelmi és szolgáltatói hálózat bővítésével. Folytatni kívánjuk a fedett piac építésével megkezdett sort. Még ebben az évben be kell fejezni — az előbbinél több gondot okozó építkezéssel — a szanálások miatt kiürítésre kerülő üzletek pótlását szolgáló Sztár ruházati áruház építését a volt tisztiklub átalakításával, valamint a Ságvári körúton a kultúrcikk áruház építését. A Zagyva-parti lakótelepen tsz-ek összefogásával ABC-áruház, valamint lakberendezési áruház épül. Gondolunk itt a szolgáltatói hálózat fejlesztésére is. Felépül a Kassai—Réz út térségében egy ABC-áruház.

Fotó: Tóth Tibor

A vasútállomás előtti tér komplexumában ABC-áruház épül, az emeleten étteremmel. Az épülő lakóházakhoz kapcsolódóan, illetve azok földszintién bemutató termeket, különböző szolgáltatások részére helyiségeket és kereskedelmi üzleteket alakítunk ki. Gondolunk a peremkerületek ellátottságának javítására is, a Bajtárs utca és a Verseghy út térségeiben élelmiszer áruházak létesítésére folytatunk tárgyalásokat.

Folyamatban van a tiszaligeti Touring Hotel építése, amely 1974 végére a Pelikán Szálló üzembe helyezésével együtt jelentősen könnyít városunk szállodahely gondjain.

Fotó: Verseghy Feren Könyvtár Helyismereti gyűjteménye

A vázolt és a városközpontban megvalósuló nagymértékű kereskedelmi és szolgáltatói hálózatfejlesztésen túl — amely az egész város lakosságának igényeit hivatott kielégíteni — gondot kívánunk fordítani az egyes városrészek, elsősorban a peremkerületek helyi és mindennapi igényeit kiszolgáló kisebb üzletek létrehozására is.

A jubileumra való készülődés időszakában álakul, formálódik a városközpont is. Ennek jellegzetessége, hogy lakóházak e területen nem épülnek, művelődési, kereskedelmi központtá kívánunk kialakítani. E térségben 1974.végére befejeződik a Pelikán Szálló építése. Ugyanebben az évben átadásra kerül a VIZIG-székház. A városközpont területén tervezünk egy 3200 négyzetméteres iparcikkélelmiszer áruházat, amelynek építésére a MESZÖV-vel folynak a tárgyalások. Ugyancsak a városközpontban kap helyet a 4000 négyzetméteres alapterületű új Centrum Áruház. A megyei tanács végrehajtó bizottsága a közelmúltban foglalt állást a megyei művelődési ház építését illetően. A megyei feladatokat is ellátó kultúrközpont a VIZIG-irodaház és a Pelikán Szálló között épül fel. E térséghez kapcsolódóan a Hubay Ferenc utcában megépül a SZOT Társadalombiztosítás megyei Igazgatóságának modern székháza.

Közlekedési létesítményekben tovább gazdagodik a megyeszékhely. Ebben az évben elkészül a Volán Vállalat komplex telepe. A vasútállomás előtti téren helyi autóbuszpályaudvar épü. Az Adv Endre úton pedig a távolsági autóbuszpálvaudvar építése kezdődik 1974-ben.

Aluljáró építése. Fotó: Szűcs Zoltán

A 4-es főközlekedési út átkelési szakaszának rekonstrukcióia ielentős mértékben átalakítja a város szerkezetét is. A Beloiannisz út kiegyenesítésével az SZTK rendelőintézettől a Ságvári körúti kereszteződésig terjedő szakasz szanálásával, valamint az Eötvös téri csomópont kialakításával nemcsak korszerű, négy forgalmi sáv szélességű út vezet majd a városon keresztül, hanem megváltozik a város e részének külső arculata is.

A város közlekedését javítja majd és a város rangját emeli a Ságvári körúti kereszteződésnél a gyalogos aluljáró megépítése. Korszerűsödik 1975-re a város autóbuszparkja és hálózata, új, nagy befogadó képességű buszok forgalomba állításával és új forgalmi rend kialakításával.

A modem városhoz hozzátartozik a megfelelő autóparkolók építése, amelyet a város különböző területein számításba vettünk. A városi tanács ciklusprogramjának megfelelően folytatjuk a városi utak és járdák építését, felújítását is.

A legrangosabb közlekedési létesítményünk a jubileumi évfordulóra befejeződő vasúti személypályaudvar, amely nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa legkorszerűbb ilyen jellegű pályaudvara lesz.

Művelődésügyi és sportlétesítményekkel is gazdagodunk a jubileum esztendejére. Még ebben az évben megkezdődik az Ady Endre úton a vízügyi szakközépiskola és kollégium, valamint a Gerle utca térségében a Kereskedelmi Szakmunkásképző és Szakközépiskola építése. Célunk, hogy mindkét középiskolában az 1975—76-os tanévet megkezdhessük. A Vosztok úton háromszáz személyes mozi épül. Előkészületek történnek felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek Szolnokra telepítése érdekében. Épül a Tiszaligetben a fedett sportcsarnok. A tiszaligeti sportkombinát létesítményei közül már több elkészül, a teljes befejezéshez szükséges a füvespályát kiszolgáló öltöző épület és az ehhez csatlakozó lelátó elkészítése. Eredményes a kispályaépítési mozgalom. A Zagyva hullámterében és a Tiszaligetben erdei tornapálya épül.

A gyermekintézményi helyekkel kapcsolatos gondok megoldására a IV. ötéves tervben előirányzott feilesztéseken túlmenően munkáskollektívák összefogásával épül a Kolozsvári úton a jubileum I. sz 100 személyes óvoda, valamint a Bajtárs úton térségében a szintén százszemélyes II. sz. jubileumi óvoda. A Vöröscsillag úton hatvan apróság számára jubileumi bölcsőde épül fel az évfordulóra.

Kolozsvári utca. Fotó: Csík Ferenc

A városfejlesztéshez kapcsolódnak az ipari üzemek fejlesztései. Ebben az évben befejeződik a 38 tonnanap kapacitású kenyérgyár építése, 1974-ben üzemel az új, korszerű nyomda. Folyamatosan történik a Diesel bázis kiépítése. Több vállalat végez rekonstrukciós jellegű fejlesztést, alakít új teleplephelyet.

A városépítés keretében megvalósuló létesítmények befejezését és átadását — a jubileumi készülődés jegyében — a politikai évfordulókhoz kívánjuk kapcsolni. Egyes objektumokat városunk felszabadulásának 30. évfordulóján, 1974. november 4-én, más létesítményeket hazánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére, 1975. április 4-én, a továbbiakat pedig a jubileumi rendezvények és ünnepségek kiemelkedő eseménye alkalmából. 1975. augusztus 20-án kívánjuk avatni.

A vázlatosan érintett létesítmények csupán mozaikjai a megújuló városképnek. A városfejlesztéshez hozzátartozik á lakosság kulturált pihenését biztosító parkok, játszóterek, zöldterületek létrehozása.

A nagy horderejű városfejlesztési feladatokat, a város arculatának megváltoztatását, a város és a megye társadalmának összefogásával valósíthatjuk meg. A megye városai és járásai már eddig is szép példáit adták a cselekvő együttműködési készségüknek. Vállalatok, intézmények, munkáskollektívák. szocialista brigádok közös munkája eredményezheti
a kitűzött célok valósítását. A város lakossága társadalmi összefogással vesz részt a várost formáló munkában. E munkának hatékonyságát jelzi a területfejlesztési versenyben a megye városai között elért első helyezés.

A jubileumi évfordulóig sok a tennivaló. A célok megvalósításához a társadalmi összefogás, a kialakuló pezsgő és alkotó légkör jelent garanciát.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük