Jubileumi híradó 2. (1973.02.24.)

Jubileumi híradó 2. (1973.02.24.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 2. 1973. február 24.

Tartalom:

Csoma Kálmán: Jubileumi felkészülés

Városaink, járásaink Szolnokért

A jubileumi előkészítő szakbizottságok munkájáról

Kaposvári Gyula: „…amott állott hajdan a szolnoki vár”

Szolnoki képek

Úttörők krónikái

Pályázat a jubileumi emlékműre

***

Jubileumi felkészülés. Írta: Csoma Kálmán

A 900. évfordulójára szülő város lakossága képviseletében a múlt év májusában ülésezett a jubileumi tanácskozó testület, ahol több száz szolnoki patrióta jutott fontos elhatározásokra: mit kell és lehetséges tenni azért, hogy ez a nagymúltú város méltóképpen köszönthesse az évfordulót.
A
tanácskozáson és ezt vetően a vállalások sora született egyéni és kollektív társadalmi munkáról, a közfeladatok megoldásához való anyagi hozzáiárulásról, a jubileumi emlékmű megvalósításáról. Ha sikerekről akarunk szólni, mindenekelőtt arról számolunk be, hogy az akkor tett és esedékes vállalások teljesültek: a társadalmi munkában közel 20 ezer ember vett már részt, a teljesítés értéke 16 millió forint körüli és a készpénz hozzájárulás is jelentős.
A
város gazdasága az év folyamán tovább fejlődött, jelentős ipari beruházások valósultak meg. Megyénkben a szocialista iparosításnak szinte szimbólumává nőtt a Tiszamenti Vegyiművek, ahol a múlt évben újabb 200 ezer tonna kapacitású kén savgyárat adtak át. Megépült a Ganz Villamossági Művek szolnoki gyárának üzemi nagycsarnoka és szociális épülete, a papírgyárí szociális épület, a MEZŐGÉP Vállalat könnyűvasszerkezetet gyártó üzemének első üteme, a cukorgyár cukorszárító és szeletszárító üzeme, újabb raktárakat kapott az AGROKER, csupán a nagyobbakat említve. Tovább épült a város is. Legsúlyosabb szociális gondunk a lakáskérdés  – megoldásában egy kis lépést újból tettünk: az év során 900 család költözött új lakásba, többségük a saját anyagi erejének igénybevételével.
Minde
n elismerést megérdemel az a gyorsaság, amellyel az ÁFÉSZ a tanács anyagi támogatásával a VII. kerületben megépítette a Munkás ABC áruházát és vele egy presszót.

Fotó: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Elkészült az állandó kiállítóterem, a Galéria, amely máris sok elismerést váltott ki. Kulturmisszióia felbecsülhetetlen. Gyermekintézményeik hálózatának szűkös voltát enyhítette a tyás király úti száz személyes korszerű új óvoda, a kai és Thököly úti átalakítással nyert óvodák használatbavétele. A vállalatokkal kötött megállapodás keretében a Papírgyár és a Ganz Villamossági Művek üzemi óvodát hoztak létre.
Más
vállalatok az óvodák fenntartásához nyújtanak támogatást. Vállalataink, üzemeink megértő magatartásának köszönhető, hogy napjainkban az óvodáskorú gyermekek mintegy 90 százaléka járhat óvodába igaz nagy zsúfoltság és az óvodai dolgozók óriási erőfeszítései árán.
Tavaly
adták át a tyás király úti 16 tantermes általános iskolát is. Sajnálatos, hogy az ugyanott épülő 60 személyes bölcsőde nem készült el teljesen; ez évre „húzódott” át. Hasonló csalódás ért bennünket a Ságvári úti óvoda- bővítéssel, mert a kivitelemartfűi üzem sem tartotta be ígéretét.
Régen
várt utunk, az Ady Endre út építése befejeződött. A Várkonyi téren átadták a hat szövetkezet részvételével megvalósított szolgáltatóházat. A Patyolat két korszevegytisztító szalont létesített. Több kilométer vízvezeték, csatorna, út. járda. villany, több ezer négyzetméter új park. kis játszóterek teszik kellemesebbé az életünket, szépítik a környezetet.
Minden
célunkat nekünk sem sikerült elérni. Az anyagi lehetőségek is végesek. a megvalósítás más feltételei is, és úgy látszik, egykét dologban az emberi akarat és ügyszeretet is.
Véglegesen
jóváhagyott terveink még nincsenek, de ezetes tájékoztatást adhatunk.
Várhatjuk
a MEZŐGÉP könnyűvasszerkezetes gyártó üzemének teljes körű üzembehelyezését, a cukorgyári erőműbővítést, a személypályaudvar további, gyorsabb tempójú építését, a Kolozsvári felüljáró építésének látványosabb haladását (remélhetőleg befejezését), a 45 tonna kapacitású kenyérgyár el készült.
Mintegy
ezer új állami, szövetkezeti OTP és magánlakást adnak át a városban.
Új
orvosi rendelő, ezer adagos központi napközis konyha, bölcsőde, óvoda épül a Zagyva-parti lakótelepen. Ugyanitt, az újabb tűzrendészeti előírások szerint kialakítva, iskolai célokra áll rendelkezésre a balsikerrel épült faóvoda. Használatba veszik természetesen az 1972. évről áthúzódó óvodákat, bölcsődét is. Újabb ÁBC-áruházat adnak át a forgalomnak a Kertvárosban.
Folytatódik
a városközpont kialakítása, ahol most már látványosan halad a szállodaépítés. A KPM elkezdi a 4-es számú főközlekedési út városi átkelő szakaszának rekonstrukcióját, amellyel több évtizedes elmaradást pótol. Megvalósítása azonban a tanácsnak, a város lakosságának is komoly anyagi terhet és súlyos szanálási gondokat (lakások, üzletek) okoz.
Megkezdődik
a vízügyi szakközépiskola és a kereskedelmi szakmunkáskéző iskola építése. Befejeződik a MüM. szakmunkásképző iskolája, reményeink vannak a termelőszövetkezetek közös áruháza és a Centrum Áruház építésének megkezdéséhez is. Azt is reméljük, hogy az épülő felszíni vízmű építési ütemét gyorsítani tudjuk. Több szerv közös beruházásaként elkezdődik a sportcsarnok építése.
Nyilvánvaló,
hogy az új évben folytatódik az egyébként kisebb értékű, de a lakosság számára nagyfontosságú kommunális létesítmények megvalósítása is. Várható a Görbeéri csatorna és a Munkásőr úti szennyvízcsatorna befejezése. Az év folyamán csupán tanácsi beruházásokból előreláthatóan 300 millió forint értékkel gazdagodik a város. Nagy tisztelettel említjük azt a készséget, amelyet a megye más városai, járásai, községei párt-, állami-, gazdasági-, társadalmi szervei részéről tapasztaltunk az évforduló alkalmából, építkezésekhez (kollégium, távolsági buszpályaudvar, úttörőtábor, megyei emlékpark) való hozzájárulás és kulturális, sportrendezvényeken szándékolt részvétel iránt.
Eddig,
a városban folyó munkának főleg anyagi vonatkozású területeit ismertettem. Természetesen a tanács és szervei sok feladatot látnak el a közösségi élet szervezésében, a kultúra, a szociálpolitika, az ellátás irányításában is. Csupán említem, hogy 1973-ban több héten keresztül ismét megrendezzük az országosan is számontartott kulturális heteket. A jubileumi felkészülés jegyében tudományos tanácskozásokat szervezünk.

A rövid számadás és az új feladatok vázlatos ismertetése alkalmából a Városi Tanács nevében köszönetemet fejezem ki az irányító pártszerveknek, a segítő, együttműködő társadalmi szervezeteknek, a vállalatok, intézmények dolgozóinak, a város minden alkotó lakosának.
Kérem
támogassák ebben az évben is a városért folyó munkánkat, hiszen annak egyenesen feltétele, hogy azok, akikért és mindinkább akiknek közreműködésével ez a munka folyik. Ne csak azt vegyék észre, ami még hiányzik, hanem lássák meg azt is, ami megvalósul. Ez ad biztatást az úiabb és újabb erőfeszítésekhez, a még jobb és több eredmény eléréséhez.

 

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük