Jubileumi híradó 8. (1974.08.31.)

Jubileumi híradó 8. (1974.08.31.)

A Szolnok megyei Néplap melléklete: 8. 1974. augusztus 31.

Tartalom

A megyeszékhely iránt érzett felelősségből

A TVM a városért. Munkások a jubileumról

Elsők a jubileumi bélyegek vásárlásában

Mit olvashatunk Szolnokról? Kiadványok a jubileumra

Jubileumi eseménynaptár

Megjelenik a programfüzet

Kaposvári Gyula: Szolnok iparforgalmi kialakulása

 

A megyeszékhely iránt érzett felelősségből. Sípos Károly megyei tanácslenök-helyettes nyilatkozata

A megyeszékhely jubileumi előkészületeiről ez alkalommal Sipos Károlytól, a megyei tanács elnökhelyettesétől kértünk nyilatkozatot.

Hogyan ítélik meg a megyei tanács vezetői a város felkészülését a jubileumra?

Az előkészítő tevékenység eredményes. Azt tapasztaltuk, hogy a városban ködő pártszervezetek és szervek, a tömegszervezetek, valamint a Városi Tanács jelentős erőfeszítéseket tesz a jubileumi évforduló méltó megünneplése érdekében.. Ennek szemmel látható bizonyítékai vannak. Már eddig is több új létesítménnyel gazdagodott városunk. Kialakultak azok az elképzelések, melyek közvetlenül a jubileumi ünnepségekre vonatkoznak. Ezzel egyetemben a lehetőségeket is fegyelembe véve, összeállították a jövő évi tennivalókat. Számos olyan nagy probléma is napirenden van, melynek megoldása komoly erőfeszítéseket igényel.

Kiemelve ezekből néhányat: kialakításra vár a jubileumi tér (az állomás előtti rész). El kell készülniök határidőre a József Attila úti lakótelep házainak, a közoktatási létesítményeknek és az egészségügyi intézménynek, hogy csak a fontosabbakat említsem, örvendetes, hogy ezek megvalósulása a pontos elképzelések alapján, megfelelő ütemben halad.

A város lakói és az itt átutazók is főleg a 4-es út és a vele kapcsolatos építkezéssel találják szembe magukat. Aki közlekedik, az tudja, milyen nehézségeket jelent Szolnok számára az átkelő szakasz építése. E nagy munka alaposan előkészített szaki ütemterv szerint halad. Nagy erőfeszítések árán december 31-re elkészül. Természetesen előfordulhat, hogy egy ilyen nagy munkánál előre nem várt probléma is adódik. De ahogy ismerjük az építők dicsérni való munkáját, hozzáállását, biztos, hogy határidőre elkészülnek az úttal.

Nagyon szépen megmutatkozik a lakosság ragaszkodása, szeretete a város iránt. A példamutató társadalmi megmozdulás nyomán 1973- ban Szolnok városa társadalmi munkáért szervezett versenyben, az I. helyezést érte el a megyében. A városok kategóriájában országosan is rangos helyet vívott ki magának. A társadalmi támogatás eredményeinek szép példáit hosszan lehetne sorolni.

Ilyen nagy készülődés közepette bizonyos dolgokra hasznos, ha külön figyelmet fordítunk, és véleményünk szerint ezek közé tartozik első helyen, a lakosság által a tanácsülésen és más alkalmakkor tett „kis” észrevételek, javaslatok figyelemmel kísérése, megvalósítása. A jubileumi készülődésnek éppen az a célja, hogy megyeszékhelyünket a város lakói számára otthonosabbá tegyük.

A feladatok fokozott megterhelést jelentenek a város tanácsi apparátusa számára is, ezért hangsúlyozzuk, hogy ilyen munkák közepette is ügyelni kell a gyors és emberséges ügyintézésre, az ügyfelekkel való bánásmódra. Továbbá itt van néhány nagyon fontos, országosan is első helyre sorolt feladat, mint a munkáslakásépítés, a nagycsaládosok lakáshoz juttatása, és általában a lakásépítés, a gyermekintézményhálózat bővítése. Örömmel vehetjük tudomásul, hogy mindezek az elképzeléseink, a megvalósítandó feladatok a város vezetőinek terveiben is szerepelnek, törekvéseikben ezek a célok érvényesülnek.

Szükségesnek véljük azonban a jubileumi készülődésről a lakosság sokoldalúbb, alaposabb tájékoztatását. Külön gondolni kell azokra, akikhez talán még a Jubileumi Híradó sem jut el, hogy ők is ismerjék meg az előkészületek munkáit. Úgy gondoljuk, hogy — és ezzel a város vezetői is egyetértenek — már most gondot kell fordítani a jubileum után következő esztendőkre, a város további fejlődését megalapozó elképzelések kialakítására.

Köztudomású, hogy amegye járásai, városai is magukénak vallják Szolnok jubileumát, részt vállalnak a feladatokból, az előkészületekből. Mi erről a véleménye?

A megyei tanács örömmel tapasztalja, hogy a járások, a városok megértéssel fogadták és magukénak érzik a megyeszékhely jubileumi készülődését, összesen mintegy 8,8 millió forint értékű hozzájárulást, társadalmi segítséget ajánlottak fel a megyeszékhelynek. A megyei tanács azonban az anyagi támogatásnál pozitívabbnak értékeli az ügyhöz való hozzáállást, annak a gondolatnak kifejezését, hogy együvé tartozunk, a megye minden településének központja a megyeszékhely és a megye részét képezi. Együtt érjük el eredményeinket és együtt oldjuk meg gondjainkat. Most is úgy van, mint a századok során, amikor is ez az együttérzés, az együtt cselekvés nem egyszer együttes harcban is megnyilvánult. Ez az együvé tartozás jelentkezett a munkásmozgalomban is. Ez testesül meg a jubileumi készülődésben és reméljük, még erősödik is. A továbbiakban is lesznek közös akciók, közös kulturális rendezvények, rádiós vetélkedők és különböző találkozók. A megyei tanács a maga részéről támogatja az együttes akciókat.

A megyei tanács miként járul hozzá a jubileumi évfordulóhoz?

A megyei pártbizottság határozatának megfelelően a megyei tanács eddig is magáénak érezte a jubileumi készülődést, és ezt megfogalmazva határozatokba is foglalta. A megyei tanács apparátusa messzemenően támogatja az előkészületeket. A szakosztályok a maguk területén szintén aktív részesei a jubileumi munkáknak. Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy a következő időszakban szakosztályainknak jobban előtérbe kell helyezni a feladatok rájuk eső részének végrehajtását. Mindenekelőtt a szakosztályvezetőknek kell aktívabban bekapcsolódni az évforduló előkészítésébe, és ami a legfontosabb, hogy személyesen vegyenek részt a jelentkező akadályok, nehézségek elhárításában.

A megyei tanács eddig is és ezután is — a lehetőségeihez mérten — anyagilag is segíti a város jogos szükségleteinek kielégítését.

Elsődlegesnek a politikai segítséget tartjuk. Ebben, mint megannyi más kérdésben is egyek vagyunk, valljuk, hogy a jubileumi évforduló, apáink megbecsülése, tulajdoképpen önmagunk becsülését jelenti. Jelentősek e készülődés anyagi kihatásai, de a leglényegesebb mégis az, hogy meghatványozódik a szolnokiak városszeretete, a városhoz való hűsége és erősödik a megye és székhelyének együvé tartozása, kölcsönhatásának felismerése, becsülése.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük